nedjelja, 29. rujna 2013.

Sovjetski protivtenkovski topovi 45mm

Pripremio: Dule

Sovjetski protivtenkovski topovi 45mm (obr. 1937) i 45mm (obr.1942)


Sovjetski Savez  je tridesetih godina 20. veka mnogo uradio da modernizuje svoju vojsku. Jedan od aspekata  modernizacije bila je konstrukcija i proizvodnja protivtenkovskih topova. Pošto u to vreme sovjetski konstruktori još nisu imali dovoljno iskustva, rešeno je da se kupi licenca od nemačke firme Rheinmetall za proizvodnju topa 37mm. Ovaj top je počeo da se proizvodi u SSSR. Međutim, uskoro su sovjetski konstruktori rešili da na isti lafet postave cev kalibra 45mm i tako je nastao top 45mm (obr.1932).

Doradom i usavršavanjem ovog topa nastao je poluautomatski top 45mm (obr 1937). Ovaj top je imao protivoklopnu i raznovrsnu protivpešadijsku municiju. U prvo vreme rata imao je odlične protivoklopne karakteristike ali je pojavom bolje oklopljenih nemačkih tenkova morala da se izvrši modernizacija i tako je nastao top 45mm (obr. 1942) koji je imao dužu cev i veću početnu brzinu zrna pa samim tim i veću probojnu moć. Pored toga novi top imao je deblji štitinik za poslugu a izvršena su i neka pojednostavljenja zbog pojeftinjenja proizvodnje.

Top 45mm (or.1937) se proizvodio od 1937 do 1943 godine i ukupno je proizvedeno oko 37000 primeraka. Moderniji top 45mm (obr. 1942) se proizvodio od 1942 do 1945 godine i proizvedeno je skoro 11000 primeraka.  Ovim topovima se jednostavno rukovalo, bili su pouzdani, laki za manevrisanje i maskiranje pa su prošli sa Crvenom armijom ceo Drugi svetski rat. Vojnici su ove topove zvali ‘sarakapjatka’-‘četrdesetpetica’.
Sovjetski topovi 45mm u igri Flames of War


            Ovi topovi mogu da se uvrste u priličan broj lista što je logično obzirom da su bili puno  primenjivani u ratu.  Pošto su relativno  jeftini u poenima, u pešadijskim listama svakako treba da se uzmu barem uz HQ kao što sam uradio u navedenoj motostrelkovy listi iz knjige Rising sun. Ako ništa drugo, protivnik neće moći da ih ignoriše i gubiće vreme pokušavajući da ih uništi. U tabeli su prikazane karakteristike topova i orijentaciono poentaže iz tri knjige:

45mm (obr. 1937) gun
45mm (obr.1942) gun
Light, Range 24”/60cm
ROF 3  AT 7  FP  4+
Gun Shield
Light, Range 24”/60cm
ROF 3  AT 8  FP  4+
Gun Shield
Early War knjiga Rising Sun
Confident/Conscript  za jedan top 35 pts
nema
Mid War knjiga Eastern front
Fearless/Conscript za jedan top 20 pts
Fearless/Trained za jedan top 25 pts
Mid War knjiga Eastern front
Fearless/Conscript za jedan top 25 pts
Fearless/Trained za jedan top 30 pts

Late War knjiga Red Bear
Confident/Conscript  za jedan top 17,5 pts
Late War knjiga Red Bear
Confident/Trained za jedan top 22.5 pts
Fearles/Trained za jedan top 25 pts

Ono što ovim topovima daje dodatnu moć je Volley fire sovjetsko specijalno pravilo sa strane 250 knjige pravila. Ako se Gun timovi nisu pomerali u Movement step-u, mogu da bacaju reroll To Hit ako se najbliži tim u vodu na koji je pucano nalazi u 16”/40cm.  Ovo se ne odnosi na Defensive fire ili Ambush.

Uz top mogu da se u različitim knjigama uzmu i različita vučna sredstva mada obzirom da je u pitanju light gun to verovatno nije toliko bitno. U knjizi `Rising sun` uz ove topove u Strelkovy battalion može da se uzme i Komsomolac guseničar za vuču koji se tretira kao poseban vod! Komsomolac je baš lep i mogao bi imati smisla u igri jer ima na sebi Hull MG, tretira se kao half-track i ima oklop: Front 0, Side 0, Top 1.
Top 45mm obr. 1937 u razmeri 1/100 – samogradnja


            Uzor za samogradnju je Zvezdin 1/72 Snap kit ovog topa. Premerio sam sve delove a zatim ih umanjio tako da odgovaraju razmeri 1/100. Na crtežu se vide sve dimenzije u milimetrima za top 45mm u razmeri 1/100. Gore desno date su dužine cevi za tri varijante topa.
Za top sam koristio:
  • polistiren ploče debljine 1,2mm i 0,2mm
  • iglu za injekcije 40x0,8 (zelena)
  • spajalice
  • točkovi su otpaci iz kinder jajeta ili od maketa 1/72
            Cev topa napravio sam od igle za injekcije zelene boje. Veličina otvora je 0,8mm što bi u stvarnosti odgovaralo topu od 80mm ali mislim da tanja igla ne bi dobro izgledala. Turpijom za metal sam isturpijao oštar vrh da se dobije lep okrugao otvor. Kleštima sam skratio cev tako da bude dugačka 20mm i malo pincetom doterao otvor na mestu sečenja (koji je delovao uštinuto) da bude okrugao. Ispod cevi super lepkom lepim parče polistirena (debljine 1,2mm) dužine 12,5mm i širine 1,5mm. Na početku cevi lepim pravougaoni detalj od polistirena debljine 0,2mm, dimenzija 3x2mm.

            Deo lafeta pravim od 2 spajalice tako da isečem deo dužine 25mm plus još par milimetara viška koje savijem pod uglom. Ovaj savijeni `višak` spajalice, lepim superlepkom i green stuffom za osovinu koja nosi točkove točkove.

            Gun shield pravim od polistiren ploče 0,2mm. Rukom nacrtam odgovarajući oblik kao na slici. Kada nacrtam i makazama isečem zadovoljavajuće jedan gun shield koristim ga kao šablon da precrtam još takvih. Savijem gun shield da dobijem željeni izgled. Ispod gun shielda ima još jedan pravougaonik koji isto pravim od tankog 0,2mm polistirena.

Nema komentara:

Objavi komentar