utorak, 6. svibnja 2014.

Gaming Day - Ljubljana 05.04.2014Ljubljana 05.04.2014., prijateljska bitka 1
Misija: Breakthrough
Protivnik: Primož

Liste nisu važne, vodove ću spomenuti kako se pojave :)

Ovo nije klasičan BR jer još uvijek učim pravila i teško je u borbi sjetiti se i izvući fotoaparat pa nemam zabilježene sve poteze…

Primož je vodio oklopnu listu pa sam ja birao teren gdje ću postaviti svoje jedinice. On je objektive maksimalno rastegnuo. 

 SLIKA 01
SLIKA 01A

Na slici 1, 1A su vidljivi objektivi, kao i moje jedinice dok on svoje tek treba postaviti.
Meni je bilo svejedno gdje ću postaviti jedinice. Pokušao sam Primožu maksimalno otežati upotrebu oklopa i artiljerije pa sam mu za deployment dao da bira između dvije četvrtine terena sa po tri šume.

Kao defender, postavljao sam vodove prvi. Trebalo je rasporediti 10 vodova, tj. 9 jer sam po 2 HMG tima rasporedio u svaki Combat Platoon (Combat attachment).
Nisam htio postavljati previše pitanja oko njegove liste. Malo iznenađenje su bili StuGovi sa Assault Rifle timovima. Umjesto da StuGovi pucaju samo ili topom ili mitraljezom, oni su koristili sve oružje. Dva puta top i dvaput mitraljez ili četiri puta mitraljez.

Pionirima sam čuvao jednu stranu, da ne može sa svojim jedinicama samo tako doći do objektiva. Pomagali su im 7,5cm IG37 i PaK50 topovi, po dva komada + Panzerfaust SMG komanda. Topove sam stavio na malo brdo. Iza topova su bilo 8cm mortari. Desno od njih PzFaust Assault Rifle timovi (Plavi vod) koji će juriti na bliži objektiv.

U drugu deploymen zonu sam stavio 30cm Nebele (6 komada), AT topove (PaK40 3 komada), Skaute (5 Assault Rifle timova sa Pzfaustom kod komande) i drugi Combar platoon, Pzfaust Rifle/MG plus 2 HMG tima (crveni vod).

Scouti mi daju pravo za posebno pravilo Stosstaktik (Spearhead deployment) koje mogu primijeniti na sve pješadijske timove uključujući pionire. Prije prvog poteza pomaknuo sam obadva voda pješadije za 6'', svaki prema bližem objektivu. Pokušao sam ih ugurati u ruševine ne bi li dobio Bulletproof cover u slučaju artiljerijskog bombardiranja. Artiljerija me svejedno našla i pinala plavi vod. Srećom je objektiv bio dalje od neprijatelja tako da sam i pinan mogao prema njemu :)
Pomicanje se vidi na slici 2.

SLIKA 02

Primož je počeo prvi potez pomaknuvši Kingtigra prema mojoj artiljeriji, StuGove i StuH prema pionirima… Artiljerijom je pinao već spomenute «Plave» pješake, Kingtigrom je uništio u ovom ili sljedećem potezu jednog 30cm Nebela i StuHom jednu pločicu pionira, ne znam da li u prvom ili drugom potezu. StuH ima Breakthrough top pa se pješadija na spašava u slučaju hita, samo StuH mora proći FP test. Na slici 3 se vidi trenutna situacija na terenu.

SLIKA 03

Sljedećih nekoliko poteza se niša posebno nije dogodilo, točnije do 4. poteza.
Ja sam «Crvenu» pješadiju ukopao na jednom objektivu, «Plava» je čekala na drugom. Skauti su bili između. AT topove (PaK 40) sam primicao objektivima.
Primož je Kingtigrom pucao i jurišao na 30cm Nebele. Dva je uništio pa su Nebeli bili malo pinani. StuGovi i StuH su uništili jedan 7,5cm IG37 i jedan 7,5cm PaK50 iz razloga što sam pucao po njima. Topovi su uništili jednog StuGa,

SLIKA 04

U 4. potezu Primožu dolaze obadvije rezerve i 1st komanda (Slika 4) i tu nastaje mali problem za mene. Objektiv branim samo sa «Crvenim» pješacima. Skauti također jure prema ugroženom objektivu.
Primož raspoređuje svoje pionire, puca StuGovima i StuHom i čeka 5. potez.
Žurno prebacujem dio «Plave» pješadije prema objektivu, ali da ostanu u komandnom lancu sa ostatkom koji brani objektiv. Skauti se primiču, dva AT topa su u blizini…
Jedan tim (2nd komanda, Pzfaust Assault rifle) može pucati na pješadiju, tenkove međutim ne diram ga jer bi me onda gađao na 5+ umjesto na 6. Mortarima pokušavam nešto napraviti… ne mogu naći protivnika, sa 4 kockice ne uspijevam baciti 5+.
Glavna komanda (1st Comander) statira među topovima pola partije i pada mi na pamet da je primaknem borbi. Možda ću testirati neki moral.

Dolazi i 5. Primožev potez. Jedinice spremna za napad/ obranu su na položajima (Slika 5, 5A). 

SLIKA 05
SLIKA 05A

Označio sam drugi vod (Panzerfaust Rifle/MG i Pzfaust SMG komanda sa CRVENOM linijom), prvi vod (Pzfaust Assault Rifle i Pzfaust MG timove PLAVOM linijom), Skaute (Assault Rifle timove ŽUTOM linijom), AT topove ZELENOM linijom i 2nd komandu TAMNO-PLAVOM linijom.

SLIKA 06

Kraljevski tigar ulijeće među moje preplašene Nebele i gura ih od sebe (Slika 6). Mogu se samo povlačiti i ukopavati u svom potezu :(
Situacija na terenu prije odlučujućeg poteza, Slika 7 i Slika 8.

SLIKA 07
SLIKA 08

Da ne izmišljam što je Primož radio i napravio… dvoumio se da li sa Flame Pionirima napasti dva ili samo jedan vod. Ukoliko napadne dva voda i ne baci niti jednu trojku ili više nema pinanja i napravio je ništa za napad, a Flame timove miče sa terena. Ide sa obadva plamenobacača na moj «Crveni» vod pješadije i ima 4 od 4 hita. Ubija «samo» 3 baze i naravno pina vod. Miče Flame pločice sa terena, puca sa svima drugima, sa StuGovima, StuHom i nakon toga Assault.
U napadu je uništio jedinu pločicu koja i pinana može nešto postići (Pridružen HMG tim) pa ne uspijevam napraviti 5 hitova u obrambenoj vatri. Mislim da sam ubio samo jednu bazu pješadije i jedan tenk (PaKom 40). Da li sam išao u kontranapad ili ne, nije važno. Izgubio sam skoro cijeli «Crveni» vod, jedan PaK40 i jednu bazu Scout tima pa su svi oni pinani.

SLIKA 09

Na slici 9 Primož raspoređuje svoje Pionire prije napada, a slika 10 pokazuje teren nakon napada.

SLIKA 10

Bacao sam moral za «Crveni» vod, tj. za jedini preostali tim u tom vodu (2. HMG tim) i prošao sam ga.

Moj potez, odpinao sam sve osim Skauta. Pucam, pa jurišam na pionire. Komanda od AT topova ubija jednu bazu i Primož pada moral za pionire :)
Plavi vod pješadije prolazi Tank terror, juriša na StuGove mađutim kupi previše obrambenih hitova i povlači se. Nemam više što raditi i partija je gotova u 7. potezu :( (Slika 11)

SLIKA 11

Možda je ovo na kraju i bilo malo drugačije. Sigurno je da sam izgubio «crveni» vod, da je Primož izgubio pionire i jednog StuGa kod objektiva, i jednog u svojoj deployment zoni.

Zaključak nakon bitke:
Vodove sam dobro postavio, odlično sam iskoristio Stosstaktik pravilo i brzo sam došao do objektiva. Sa AT topovima (PaK40) sam malo kasnio prema objektivima. Da sam ih prije pomaknuo, StuGovi bi bili puno lakša meta. Crveni i plavi vod su štitili po jedan objektiv, plavi je čak sudjelovao u obrani objektiva.
Skaute sam sporo premještao i to je velika pogreška, pogotovo što sam znao gdje Primožu dolaze rezerve. Da su oni bili ukopani malo iza crvenog voda, objektiv ne bi pao samo tako.
Nebeli nisu imali u što pucati, slabiji AT topovi (IG37 i PaK50) su blokirali pristup objektivima, Pioniri su odradili svoj posao dobro, tj. odradili su ništa, ali su zadržavali dva StuGa i jednog StuHa.
Znači, sa pješadijom sam dovoljno brzo došao na objektive. Nesreća je bila što su Primožu obadvije rezerve došle istovremneno. Da su dolazile jedna po jedna, vjerojatno bi ih uspio uništiti.
Prekretnica partije se dogodila kada je sa dva Flame tima napravio 4 hita.
Ne mogu se požaliti na loše bacanje, na loš teren, na bilo što. Bila je to dobra partija sa odličnim protivnikom. Testirao sam novu listu bez tenkova i avijacije i nisam tako nezadovoljan.
Još moram naglasiti da sam nekoliko poteza bacao dim na vod tenkova (2x Stug G i 1x StuH).

I još jedna stvar. Pravi je užitak igrati sa/ protiv obojanih modela tako da Volksgrenadire neću voditi u borbu dok ne budu obojani.

I samo po sebi nameće mi se jedno pitanje.
Što bi bilo da sam odmah na početku napao Primoža? Imao je jednog kraljevskog tigra, vod od dva StuGa i jednog StuHa, vod 155mm artiljerije i vod skauta (svega 3 baze). Sa Stosstaktik pravilom bih mu u prvom potezu bio na svim jedinicama. Naravno da bi on u tom slučaju odigrao drugačije, ali nakon gubitka 3 voda bi pao moral jer na bojištu nije imao 1st komandu.
Bilo bi zanimljivo jednu partiju odigrati tako :)

Zaključak nakon objave BR-a:
Ljudima sa ovih prostora je drago pročitati nešto na razumljivom jeziku, pogotovo početnicima. Ovaj prilog se ne može nazvati Battle reportom (BR). Prije bih ga nazvao bilješkama nakon odigrane bitke, a fotografije su tu da bar malo pomognu. Kada već napravim bilješke nije mi teško objaviti ih.

Pravi BR ima bar dvije fotografije po potezu, označene su jedinice i piše što je što na terenu. Često se stavljaju oznake kretanja, pucanja... Obavezne su liste.

Da bi sve to bilo napravljeno kako treba, igrač mora za vrijeme bitke odraditi posao fotkanja, moraju se pisati bilješke... To se može raditi u prijateljskim partijama pod uvjetom da igrač dobro zna pravila i da može sve na terenu pratiti. Na turniru je nemoguće pratiti igru protivnika, odigravati vlastite poteze, fotkati i pisati bilješke.

Nakon što počne bitka, ja sam u njoj i tih par sati za mene ništa drugo ne postoji. Jednostavno zaboravim slikati, raditi bilješke... a nije da sam pravila savladao ;)

Dugujem još jedan "BR". Taj dan sam u Ljubljani imao dva okršaja. Jan me pregazio sa nekoliko Tigrova samo tako. Vjerujem da ću do kraja tjedna i to odraditi.


  t.

---------------------------- 


Ljubljana 05.04.2014., prijateljska bitka 2
Misija: Hold the Line
Protivnik: Jan

Vidi se da Janova lista i nije impresivna po broju modela. Čak su tri warriora u listi (Otto Carius i Albert Kerscher, plus General Von Saucken).
Zabrinjavaju posebna pravila kojih ima prilično… Reroll na promašaje za Cariusa i Kerschera, sve pogađaju na protivnički skil bez obzira da li je protivnik konsilan, GtG, van 16''…

Pustinjska bitka između Njemačke pješadije i oklopa.
Biram teren, pola vodova (5) ostavljam u rezervi, dok jedan od ovih na stolu ostavljam u zasjedi (3x 7,5 PaK 40).
Postavljam jedan objektiv i to oko sredine da bih dobio što manju razdaljinu između objektiva. Jan drugi objektiv stavlja maksimalno lijevo, uz samo jezero čime mi onemogućuje dolazak rezervi iz svih smjerova (u slučaju potrebe).

Prvu grešku sam napravio kod postavljanja jedinica.
Na lijevi objektiv sam stavio pionire i to sam ih jako raširio, da dva ne dođu pod template u slučaju bombardiranja. Nisam ih postavio da jedan drugog pokrivaju u slučaju assaulta…
Drugi objekt branim sa «crvenim» vodom (Pzfaust Rifle/MG timovi, komanda Pzfaust SMG) doj je «Plavi» vod (5x Pzfaust Assault Rifle i 2x MG timovi) negdje između. Taman da nije na objektivu i da ga ne može obraniti u slučaju napada :(

SLIKA 01

Iza sam stavio 30cm Nebele. Već sam napisao da je AT vod u zasjedi. Na slici 1 se vidi postavljanje.
Jesam li trebao u prvu liniju staviti plavi vod, a iza njih pionire? Da nije bilo svih onih pravila za Cariusa i Kerschera vjerojatno bih to i napravio. Ovako je jedina greška što plavi vod nije išao puno više naprijed.

Kako sam na terenu imao pionire, Jan je savjetovao da postavim bodljikavu žicu (3x) ili minsko polje (1x). Minsko polje sam postavio malo ispred drugog objektiva.

Jan postavlja svoje jedinice, pa postavljanje observera (zaboravio sam staviti observere od artiljerije koja je ostala u rezervi), komande, warriora… i kreće bitka (Slika 2). 


SLIKA 02

Mojim lijevim krilom napreduju 3 Tigra i vod pionira u half-truckovima. Desno idu Carius i Kerscher, kao i Von Saucken, observer od artiljerije.
Otto i Albert pucaju i skidaju jednog Nebela L, pada još jedan pionir i to zahvaljujući observeru koji je Trained pa ga «obični» Tigrovi gađaju na 5+, a ne 6. Observer je nezavisan tim i moram ga nekome priključiti… ima par hitova i raspoređujem ih na pionire, jedan pada save, dobar FT Tigra… pionir ode sa table. Dodatnih 4'' za sve (Stormtroop Movement) i počinje moj prvi potez. Nemam što raditi pa Jan nastavlja…

Kako nisam nastavio pisati BR na vrijeme nego tek mjesec dana kasnije, pojma nemam što se dešavalo (bar ne po potezima).
Pokušat ću u par rečenica opisati što se dogodilo, a kao prilog će ići posebna pravila ovih ludih Warriora :)

Jan je mojim lijevim krilom, koristeći šumu, došao dovoljno daleko od pionira da ih može napucavati, a da oni ne mogu koristiti Panzerfauste (Slika 3). Nekoliko pločica je otišlo sa table, vod je bio pinan. Nakon toga je slijedio juriš tenkova i pionira (uključujući podršku SdKfzova) (Slika 4). Ja sam pokušao sa plavim vodom pomoći u obrani objektiva. Samo su izginuli bezveze jer su pogađani na 4+.

SLIKA 03

SLIKA 04

Ipak sam nekako uspio obraniti objektiv i uništiti Janove pionire. Pomogao je crveni vod. Nakon toga sam se povukao na stijene, ali sam ostao u 4» od objektiva. Tigrovi su nastavili napad maknuvši me od objektiva i to je to. Na slici 06 se vidi neslavni kraj mojih Volksgrenadira u Africi.

SLIKA 06

Nije bolje bilo ni na drugom krilu. Carious i Kerscher su zaobišli minsko polje, zaobišli su i neke stijene i nakon toga je bilo pucanje kao na streljani. Uništili su vod Nebela samo tako :(.
To je vidljivo na slici 5, tj. ništa se ne vidi jer nema mojih jedinica.


SLIKA 05
Zaključak:
-         Zasjedu ne otkrivati dok se ne pojavi bar mala mogućnost da će nešto korisno napraviti. AT topove sam iz zasjede izvukao malo prerano. Pucao sam Tigrovima na Front i jednog Bailed outao. Da sam pričekao dva poteza više imao bih Tigrove na Side što i nije neka razlika, ali mogao sam ih gađati recimo na 4+, AT 12 na Side 8… Nisu loše šanse za uspjeh. Tri hita u tom potezu pa 6 u idućem (ako topovi prežive…).
-         Odlično je ispalo što sam pješadiju povukao na brdo pa su Tigrovi prije assaulta morali raditi Bogging check.
-         Combat platooni moraju imati Panzerschreck timove radi većeg dometa (8'' umjesto 4'' kod Panzerfausta). Za samo 25 bodova više imam puno veću sigurnost ili još bolje, protivnik mora razmišljati kako prići sa tenkovima, oklopnim transporterima…
-         Nikako ne miješati Trained i Veteran jedinice jer se Range In radi na Trained i onda me protivnik u najboljem slučaju nalazi na 5+. Isto tako, observeri se nezavisni timovi i hitovi se raspoređuju na ostale timove u dometu. To mi je bilo malo čudno, ali Jan je iskusan igrač pa nema razloga ne vjerovati mu. Lijen sam provjeravati :)
-         Listu koju vodim moram prilagoditi svakom protivniku. Puno pješadije, artiljerije i AT timova ne može osigurati uspjeh. Kada me Jan prije bitke pitao da li imam Jagdtigra shvatio sam da je malo razočaran negativnim odgovorom. Bila je prijateljska partija i on takoreći nije imao dostojnu jedinicu od koje bi se sakrivao, bježao. Sa Jagdtigrom (AT 17, Front 16, FP 1+) nema šale. Janove najjače jedinice bi mu napravile ništa, bez obzira na RoF 3, re-rol na promašaj i sve ostalo.


Lako je sada nabrajati što sam trebao napraviti u ovoj partiji. U drugoj će protivnik izvesti drugačiju listu protiv koje će možda Jagdtigar biti neupotrebljiv. Pokušat ću uzeti dva mobilna voda (Jagdtigra i možda StuGove), dva voda pješadije i jedan pionira, AT topove… To je već 6 vodova. Bar još jedan, a ako misija tražila da se počne sa pola vodova onda ću napraviti kampfgrupu kao 8. vod. Sedmi vod moraju biti skauti radi krasnog Stosstaktik pravila :)

Za kraj sam ostao dužan posebna pravila pa evo i njih…
- Hero of the Fatherland - If Carius is Destroyed during a game the morale of the entire German war effort takes a heavy blow, despite any other gains, and the German player loses one Victory Point and their opponent gains one Victory Point at the end of the battle.

- Otto’s kübelwagen - Otto Carius may be either deployed as normal in his Tiger
I E tank at the start of the game, or begin the game as a Kübelwagen Transport team.
While mounted in the Kübelwagen, Carius is a Recce team. If mounted in his Kübelwagen, Carius’ Schwere Panzer Platoon must be held off-table at the beginning of the game, but counts as an on table platoon for the purposes of the Reserves rules. Dispite being modelled as a kübelwagen, Carius counts as a on-table Fully-armoured Platoon for the Armoured Reserves
rule (see page 269 of the rulebook).
At the start of any of your turns, you may deploy Carius’ Schwere Panzer Platoon held off-table so that all of the platoon’s tanks are within 6”/15cm of Carius’ Kübelwagen.

In addition, each Tiger I E tanks must be:
-         More than 16”/40cm away from all enemy teams, and
-         Concealed or entirely out of Line of Sight of the enemy
Once deployed, Carius remounts his Tiger I E tank and fights as normal. Remove Carius’ Kübelwagen. The Tigers placed on the table in this way can move and fight as normal during the turn they appear. If Carius is Destroyed while mounted in his Kübelwagen, his Schwere Panzer Platoon is immediately placed in Reserve. Carius’ Tiger becomes a normal Command Tiger I E tank that still uses the Every Shot Counts special rule, even though Carius has been Destroyed.

- Carius takes Command - Carius may take Company Morale Checks as if he were the
Company Command team if the Company Command team is Destroyed.
While Carius commands his platoon, he may re-roll any failed Platoon Morale Checks.

- What a Bunch of Heroes! - Carius’ Schwere Panzer Platoon may re-roll any failedMotivation Tests to Counterattack in assaults.

- Every Shot Counts! -Tiger tanks in Carius’ platoon re-rolls any failed To Hit rolls when they shoots.

- Setting up the shot - Enemy teams do not benefit from Concealment when shot at by
Carius. Furthermore, Carius ignores the normal +1 modifier when shooting at teams greater than 16”/40cm away.

- Feldwebel Albert Kerscher - You may nominate one Tiger I E tank in Carius’s Schwere Panzer platoon to be commanded by Feldwebel Albert Kerscher for +50 points.
In addition, while in Kerscher is within Command Distance of Carius, Kerscher may use the Setting up the Shot special rule.

1 komentar:

  1. "...observeri se nezavisni timovi i hitovi se raspoređuju na ostale timove u dometu."
    Svaki nezavisni tim, ako se izabere kao meta, mora da se pridruži vodu koji mu je u komandnom radijusu. Jan jeste iskusan igrač :)
    Za detalje u vezi ovoga, progledaj 74 str. knjige pravila.

    OdgovoriIzbriši